CV De Pompers is de oudste carnavalsvereniging van het Brabantse Pomperstad (Ravenstein).

Sinds de oprichting in 1959 heeft de vereniging een grote rol in de carnavalsbeleving van Pomperstad. Naast de overduidelijke aanwezigheid organiseren de Pompers ook vele activiteiten zoals de jaarlijkse Snert op de Mert, het Pompertjesbal en de onthulling van Hend de Pomper.

Het bestuur bestaat uit:
Dennis Heurkens (Voorzitter)
Corinne Verbraak (Secretaris)
Harry Hattink (Penningmeester)
Mark van der Heijden

Secretariaat:
Philipsenstraat 5
5371 CN Ravenstein
tel. 0486-416911